Stromer 48V
 549 799 einschließlich MwSt.

STROMER 48V ST2 / ST3 BQ618 / BQ814 / BQ983 x4 Schrauben

 499 699 einschließlich MwSt.

STROMER 48V ST2 / ST3 BQ618 / BQ814 / BQ983 x3 Schrauben

 429 489 einschließlich MwSt.

STROMER 36V ST1 ST396 / ST522 / ST630