Bikkel Ibee 24V
 339 399 einschließlich MwSt.

24V Bikkel Ibee

Venturelli 24V
 349 489 einschließlich MwSt.

Venturelli 24V

Multicycle 24V
 349 489 einschließlich MwSt.

Multicycle 24V

Venturelli 36V
 349 499 einschließlich MwSt.

Venturelli 24V

Venturelli 36V
 399 519 einschließlich MwSt.

Venturelli 36V

Bikkel Ibee 24V
 379 519 einschließlich MwSt.

Bikkel 36V