Bikkel Ibee 24V
 339 399 einschließlich MwSt.

24V Bikkel Ibee

Brasa 36V - Flowbike
 379 519 einschließlich MwSt.

Brasa 36V – Flowbike

Venturelli 24V
 349 489 einschließlich MwSt.

Venturelli 24V

Thorbike 24V
 339 389 einschließlich MwSt.

Thorbike 24V

Reention Rapier 36V
 379 449 einschließlich MwSt.

Reention Rapier 36V

Venturelli 36V
 349 499 einschließlich MwSt.

Venturelli 24V

Venturelli 36V
 399 519 einschließlich MwSt.

Venturelli 36V

Bikkel Ibee 24V
 379 519 einschließlich MwSt.

Bikkel 36V

 349 499 einschließlich MwSt.

Stella / Sundvall 24V

 379 519 einschließlich MwSt.

Stella / Sundvall 36V

Phylion XH370-13J
 469 699 einschließlich MwSt.

Phylion XH370-13J