Protanium BP-L2410SH1 24V
 319 419 einschließlich MwSt.

Protanium BP-L2410SH1 24V

 369 419 einschließlich MwSt.

Protanium Frame 36V

 419 einschließlich MwSt.

Protanium Frame 48V

 319 379 einschließlich MwSt.

Protanium Rack 24V

 369 419 einschließlich MwSt.

Saxonette Comfort 36V

Phylion XH370-13J
 369 699 einschließlich MwSt.

Phylion XH370-13J