Bikkel Ibee 24V
 339 399 einschließlich MwSt.

24V Bikkel Ibee

Venturelli 24V
 349 489 einschließlich MwSt.

Venturelli 24V

Venturelli 36V
 349 499 einschließlich MwSt.

Venturelli 24V

Venturelli 36V
 399 519 einschließlich MwSt.

Venturelli 36V

Bikkel Ibee 24V
 379 519 einschließlich MwSt.

Bikkel 36V

 339 389 einschließlich MwSt.

Venturelli Easy Low 24V